Pedagogisch Beleid

Omdat het voor gastouders wettelijk verplicht is aangesloten te zijn bij een erkend gastouderbureau, werk ik samen met GOB Mikado.
Uiteraard kan ik mij goed vinden in het pedagogisch beleid van dit bureau. Maar omdat ik natuurlijk ook zo mijn eigen ideeën over het opvoeden en begeleiden van kinderen heb, volgt hier een stukje over mijn eigen opvattingen omtrent de opvoeding en wat ik daarin belangrijk vind.

Waar ik voor sta

Bij Rode Laarsjes krijgt uw kind vooral rust, voorspelbaarheid en ruimte.
De rust geef ik ze door ze lekker hun eigen gang te laten gaan. Niet teveel ‘moeten’, maar laten doen waar ze behoefte aan hebben. Zo worden zij niet overprikkelt en hebben ze zelf de regie in handen, waardoor zij makkelijk hun eigen ruimte in kunnen nemen wanneer ze daar behoefte aan hebben. Na een activiteit (samen dansen, zingen, spelletje, aan tafel eten, knutselen, een verjaardag vieren) laat ik de kinderen altijd weer los om zelf iets te gaan doen. Maar de rust opzoeken kan ook door gezellig bij mij op schoot even samen een boekje te lezen of samen een puzzel te maken, kortom: even wat individuele aandacht voor uw kind. Slaaptijden probeer ik zoveel mogelijk te waarborgen.

Voorspelbaarheid bied ik door een vast ritme te hanteren in de dagelijkse activiteiten. Ik hou me aan een vaste dagindeling en volgorde en mocht ik daar een keer vanaf wijken vanwege een uitstapje of iets dergelijks, zal ik ze daarop voorbereiden zodat het niet onverwachts komt. Voorspelbaarheid brengt ook rust.

De ruimte geef ik door de kinderen te volgen in hun vaardigheden en ze vooral de gelegenheid te bieden om die te ontwikkelen. Zo stimuleer ik ook hun zelfredzaamheid. Ik laat ze de dingen zelf ontdekken en proberen en bied hulp wanneer ze er zelf niet uitkomen.
Zodra ik merk dat ze eraan toe zijn om bepaalde dingen los te laten (bv. speen, tuitbeker), geef ik hen de ruimte en het vertrouwen om door te gaan naar de volgende fase. Ik stimuleer hen dan om te oefenen met de volgende stap (bv. drinken uit een gewone beker, zelf de schoenen aan-uitdoen, enz.)

Consequent zijn vind ik erg belangrijk in de opvoeding. Dat geeft ze het vertrouwen in mij als opvoeder. Ik doe wat ik zeg en nee is nee. Zo kunnen ze op mij vertrouwen en weten ze waar ze aan toe zijn, dat geeft een gevoel van veiligheid. Helderheid (duidelijke, begrijpelijke taal) en duidelijke grenzen zijn in deze dan ook een must. Ik maak hierbij geen gebruik van een strafplek, ik probeer verbaal te ontdekken waarom een kind zich misdraagt en los het dan effectief op door de oorzaak van het ongewenste gedrag te achterhalen.

Dit alles brei ik aan elkaar met een gezonde dosishumor en lekker gek doenop z'n tijd. Samen lachen is vaak het beste medicijn en kan vervelende situaties meestal wel ontkrachten.